atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan, Ontario :
High School Yearbook Portraits
1972-73 : Grade 10(A).

Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Robert Demchuk, Larry Friday, Ed Gushulak.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Gordon Matthes, Jerry Pfeifer, Donald St. Pierre.


Missing: Alan Porter, Allan Spoone.


Thanks to for these photos compiled from the Atikokan High School yearbook.


Can you provide corrections or comments?


atikokanhistory.org HOME