atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan, Ontario :
High School Yearbook Portraits
1972-73 : Grade 10(C).

Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: John Bain, Murray Boyd, Keith Bruce.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Brad Cain, Ron Firth.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Walter Harris, Allan Kennedy, Bernadette Lapointe.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Wanda McMillen, Ruth Miller.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Mark Morden, Doug Richard, Doug Sampson.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Sandy Steele, Diane Stewart.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Ken Stonehouse, Orval Strom, Brian Usiski.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Kim White, Christine Wood.


Missing: Kathy Desjardin, Lana Dykun, Doug Rowell.


Thanks to for these photos compiled from the Atikokan High School yearbook.


Can you provide corrections or comments?


atikokanhistory.org HOME