atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan, Ontario :
High School Yearbook Portraits
1972-73 : Grade 10(F).

Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Pat Beninger, Linda Boileau, Rick Cain.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Bob Clarke, Tom Covello.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Giannina Gasparotto, Lorraine Gauthier, Terry Gosselin.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Doug Hampshire, Helena Kalmi.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Rick Kolton, Brian Krishka, Kevin Leblanc.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Lana Lisowecki, Nancy McClain.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Cathe McIntosh, Kathy McMullen, Kevin Peterson.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Helena Piechota, Chris Race.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Larry Ribotto, Rick Wasylenki, Carol Waterman.


Atikokan High School, Grade 10, 1972-73

L to R: Pat Wilkins, Renee Wiersema.


Thanks to for these photos compiled from the Atikokan High School yearbook.


Can you provide corrections or comments?


atikokanhistory.org HOME