atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan, Ontario :
High School Yearbook Portraits
1976-77 : Grade 10(F).

Atikokan High School, Grade 10, 1976-77

L to R: Cathy Albrecht, Becky Baxter, David Berg.

Atikokan High School, Grade 10, 1976-77

L to R: Mark Degagne, Steve Desrochers, Don Foy.


Atikokan High School, Grade 10, 1976-77

L to R: Joanne Gushulak, David Hill, Michael Kivari.


Atikokan High School, Grade 10, 1976-77

L to R: Vernon Kolton, Kathy Koroscil, Randy Larson.


Atikokan High School, Grade 10, 1976-77

L to R: Brodie McClendon, Darrell Pikov, Brian Seguin.


Atikokan High School, Grade 10, 1976-77

L to R: Kathy Seward, Robin Treige, Rob Veran.


Thanks to for these photos compiled from the Atikokan High School yearbook.


Can you provide corrections or comments?


atikokanhistory.org HOME