atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan, Ontario :
High School Yearbook Portraits
1965-66 : Grade 12

Atikokan High School, Grade 12, 1965-66

L to R: Bob Danco, Donna Hopkins, Carol Koroscil, Bill Icton.


Atikokan High School, Grade 12, 1965-66

L to R: Karen Madill, Gordon McCuaig, Jim McInnis, Fred McKay.


Atikokan High School, Grade 12, 1965-66

L to R: Sharon Shaw, Clarence Tymchyshen, Neil Wenstrom, Josef Wisniewski.


Thanks to for these photos compiled from the Atikokan High School yearbook.


Can you provide corrections or comments?


atikokanhistory.org HOME