atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan, Ontario :
High School Yearbook Portraits
1983-84 : Grade 12(C).

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Paul Boileau

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Brent Boyd

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Cathy Degagne

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Suzie Ducharme

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Angela Dunn

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Doug Dunnet

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Lyette Durand

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Dave Fontana

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Tammy Foshang

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Allan Goodman

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Donna Gowriluk

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Mike Graves

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Edmund Huber

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Bonnie Jaculak

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Jon Morrison

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Alex Selnes

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Kathleen Walshe

Atikokan High School, Grade 12c, 1983-84

Kathy Young


Missing: Tony Natti.


Thanks to for these photos compiled from the Atikokan High School yearbook.


Can you provide corrections or comments?


atikokanhistory.org HOME