atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan, Ontario :
High School Yearbook Portraits
1977-78 : Grade 12(E).

Atikokan High School, Grade 12, 1977-78

L to R: Lenore Baxter, Kathy Broski, Greg Cain.


Atikokan High School, Grade 12, 1977-78

L to R: Annette Cenerini, Mary Danco.


Atikokan High School, Grade 12, 1977-78

L to R: Lori Gilbert, Michelle Hache, Gab Halasz.


Atikokan High School, Grade 12, 1977-78

L to R: Lana Jackson, Susan Jarvis.


Atikokan High School, Grade 12, 1977-78

L to R: Kathy Nielsen, Michael Pare, Andrew Piechota.


Atikokan High School, Grade 12, 1977-78

L to R: Brenda Pierce, John Ritchat.


Atikokan High School, Grade 12, 1977-78

L to R: Gary Sanders, Valerie Schwank.


Atikokan High School, Grade 12, 1977-78

L to R: Barb Tyndall, Bob Zerebeski.


Missing: Sheri Landon.


Thanks to for these photos compiled from the Atikokan High School yearbook.


Can you provide corrections or comments?


atikokanhistory.org HOME