atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan, Ontario :
High School Yearbook Portraits
1984-85 : Grade 9(E).

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Ken Beaudry

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Susan Danco

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Jennifer Dufault

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Gordie Ewald

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Lori-Ann Ferguson

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Debbie Gagne

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Tricia Galbraith

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Jennifer Gil

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Sharon Gouliquer

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Bobbie-Jo Gray

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Connie Gushulak

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Leanne Haney

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

David Leishman

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Jennifer Lewis

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Sherri Lockman

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Tina McEvoy

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Shannon McLeod

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Daniella McMullen

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Glenda McNally

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Katie Michels

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Bobbie-Jo Mosbeck

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Hong Nguyen

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Kathy Pointer

Atikokan High School, Grade 9, 1984-85

Stacey Vos


Missing: Karla Kraft.


Thanks to for these photos compiled from the Atikokan High School yearbook.


Can you provide corrections or comments?


atikokanhistory.org HOME