atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan, Ontario: Bank of Commerce.

Bank of Commerce.    Bank of Commerce.

The original Commerce Bank built in 1939 on Clark St.

Thanks to for these photos.


Can you provide corrections or comments?


atikokanhistory.org HOME