atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan, Ontario: Mine & Construction Tire Services, 1954.

Atikokan Ontario: Atikokan Library, 1954

Mine & Construction Tire Services on Mackenzie (backing onto railway tracks).

Thanks to for this photo.


Can you provide corrections or comments?


atikokanhistory.org HOME