atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan, Ontario: Wright's Funeral Home, 1954.

Atikokan Ontario: Wright's Funeral Home, 1954

Wright's Funeral Home on Burns, 1954 (area of the Township Garage).

Thanks to for this photo.


Can you provide corrections or comments?


atikokanhistory.org HOME