atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan Ontario :
St Patrick's Separate School,
Grade 2, 1996-97.

Atikokan, St Patrick's Separate School, 1996-97.

Grade 2, 1996-97. Teacher is Mrs. Gail Gouliquer.
Back Row, L to R: Joshua Stewart, Cody Masson, Chris Bell, Brandon James, Jesse Manford, Allen Dyck, Mrs. Gail Gouliquer.
Middle Row, L to R: Steffan Kearnan, Jonathon Roulston, Thomas Sorensen, Matthew St. Pierre, David Bessette, Justin Meilleur.
Front Row, L to R: Kelly Connor, Melissa Rowsell, Kazia Nault, Katrina Fulton, Katie Phillips, Trista Maki, Kristine McLeod.


Many thanks to for this photo.

Can you provide corrections or comments?


atikokanhistory.org HOME