atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan, Ontario : Kaski's Store, Ukrainian Church, 1954.

Atikokan Ontario: Kaski's Store, Ukrainian Church

Kaskie's Store, Ukrainian Hall, and the Ukrainian Church all on Mackenzie. Maki's apartment building is on Marks at right.


Thanks to for this photo.


Can you provide corrections or comments?