atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan, Ontario : Ukrainian Catholic Church, 1970's.

Atikokan Ontario: Ukrainian Catholic Church, 1970's

Ukrainian Catholic Church on Mackenzie, 1970's.


Thanks to for this photo.


Can you provide corrections or comments?